Dachówka przelotowa z nasadką antenową

Dachówka przelotowa z nasadką antenową

Służy do instalowania masztu anteny zwykłej lub parabolicznej o średnicy max. 50 mm. Produkowana jest do modeli Sirius i Granat.

Kolory odpowiadają kolorom dachówek.

Zużycie: 1 sztuka na maszt antenowy.

Dach Profil Sp. z o.o.
Janki, ul. Wspólna 1
05-090 Raszyn
www.dachprofil.com.pl
sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy
nr KRS: 0000127263
nr NIP: 951 16 69 200
wysokość kapitału zakładowego: 350 000 zł