Ozdoby dachowe

Ozdoby dachowe

Ceramiczne ozdoby dachowe jako fantazyjne zwieńczenie dachu należą do tradycji dachów ceramicznych. Figurki zwierząt — produkowane z gliny o bardzo dobrej jakości i ręcznie uformowane — wpływają korzystnie na wizerunek dachu.

Przypisuje się im szczególne znaczenie: chronią dach i mieszkających pod nim ludzi oraz przynoszą im szczęście. Ozdoby dachowe przeznaczone na kalenicę dostarczane są wraz z akcesoriami, służącymi do zamocowania na dachu. Do ogrodu i mieszkania oferujemy ozdoby ze stojącą nóżką.

Kogut — waga 2 kg/7 kg, wysokość 29 cm/48 cm; angoba — czerwona, brązowa, glazura — biała, rustykalna;
Gołąb — waga 2,4 kg, wysokość 25 cm; angoba — czerwona, glazura — biała;
Kot — waga 6 kg, wysokość 35 cm; angoba — czerwona, brązowa, glazura — czarna;
Jastrząb — waga 10 kg, wysokość 55 cm; angoba — czerwona, glazura — rustykalna;
Koń — waga 9 kg, wysokość 52 cm; kasztan;
Lis — waga 5 kg, długość 52 cm, wysokość; kasztan;
Lunatyk — waga 9 kg, wysokość 48 cm; biała koszula.

Dach Profil Sp. z o.o.
Janki, ul. Wspólna 1
05-090 Raszyn
www.dachprofil.com.pl
sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy
nr KRS: 0000127263
nr NIP: 951 16 69 200
wysokość kapitału zakładowego: 350 000 zł