Materiały budowlane

Wśród materiałów budowlanych, które oferujemy znajdują się wyłącznie produkty najwyższej jakości pochodzące z asortymentu uznanych w branży budowlanej firm:

— pełny system izolacyjny Ursa, przeznaczony do każdego rodzaju budownictwa,

— system tynków elewacyjnych Saint-Gobain Weber Terranova,

— wyroby ceramiki budowlanej i system kominowy Leier.

Dach Profil Sp. z o.o.
Janki, ul. Wspólna 1
05-090 Raszyn
www.dachprofil.com.pl
sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy
nr KRS: 0000127263
nr NIP: 951 16 69 200
wysokość kapitału zakładowego: 350 000 zł