Nagrody i wyróżnienia

Stronę postaramy się zapełnić nagrodami i wyróżnieniami, za osiągnięcia m.in.:

  • za najlepsze oferowane produkty,
  • dla najlepszego sprzedawcy,
  • za najlepszą obsługę klientów,
  • za fachowe doradztwo
  • i wiele innych.


Na początek:

ZAŚWIADCZENIE O CZŁONKOSTWIE
w Polskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej
Budownictwa
kwiecień 2008 r.

NAGRODA PLANNJA TROPHY 2007
za I miejsce w kategorii
firma najbardziej propagująca
Plannja Emka
luty 2007 r.


NAGRODA PUBLICZNOŚCI za I miejsce na
VI Centralne Targi Budownictwa
'Buduj Lepiej 2000' Warszawa
10-12 marca 2000 r.

Dach Profil Sp. z o.o.
Janki, ul. Wspólna 1
05-090 Raszyn
www.dachprofil.com.pl
sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy
nr KRS: 0000127263
nr NIP: 951 16 69 200
wysokość kapitału zakładowego: 350 000 zł