Napędy BENINCA

Firma Beninca specjalizuje się w projektowaniu rozwiązań dla automatyki domowej i profesjonalnej. Dostarcza wszystkie elementy systemu m. in.: siłowniki, napędy, centrale automatycznego sterowania, piloty, fotokomórki, systemy sygnalizujące i zabezpieczające, zapewniając użytkownikom wygodę i pewność przy codziennym korzystaniu z bram i garaży. Oferuje również szlabany i blokady parkingowe.

JM.3

JM.3

Siłownik elektromechaniczny samohamowny do użytku rezydencyjnego.

więcej zapytaj o cenę sprzedawcę więcej więcej
KEN

KEN

Siłownik elektromechaniczny samohamowny do użytku rezydencyjnego.

więcej zapytaj o cenę sprzedawcę więcej więcej
Dach Profil Sp. z o.o.
Janki, ul. Wspólna 1
05-090 Raszyn
www.dachprofil.com.pl
sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy
nr KRS: 0000127263
nr NIP: 951 16 69 200
wysokość kapitału zakładowego: 350 000 zł