NICOLL

Firma Nicoll zajmuje się produkcją systemów rynnowych, wentylacji dachu i odwodnień. Dostarcza rynny i niezbędne do ich montażu akcesoria, różnego rodzaju wywietrzniki, także automatyczne oraz elementy pełnego odwodnienia i zawory ogrodowe.


Atesty i certyfikaty:

Opinia techniczna nr 5+15/79-279 (dla rynny NICOLL '25')
Norma francuska NFP 36-410
Norma europejska NF EN-607
Atesty krajowe ITB NJ-2/963/95 i PZH B-1482/93
Certyfikat ISO 9002

Rynna gzymsowa OWACJA

Rynna gzymsowa OWACJA

Nowy system rynnowy OWACJA wprowadza wiele opatentowanych rozwiązań technicznych, lecz jego głównym walorem jest wygląd.

więcej zapytaj o cenę sprzedawcę więcej więcej
Rynna klasyczna Nicoll

Rynna klasyczna Nicoll

Rynny klasyczne Nicoll przeznaczone są do stosowania na budynkach mieszkalnych i użytkowych:    • małych — domkach letniskowych, altanach, garażach, mansardach, lukarnach i balkonach,

więcej zapytaj o cenę sprzedawcę więcej więcej
Dach Profil Sp. z o.o.
Janki, ul. Wspólna 1
05-090 Raszyn
www.dachprofil.com.pl
sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy
nr KRS: 0000127263
nr NIP: 951 16 69 200
wysokość kapitału zakładowego: 350 000 zł