System rynnowy Plannja Siba Aluminium

System rynnowy Plannja Siba Aluminium

Plannja Siba Aluminium to uniwersalny i ekonomiczny system orynnowania, który doskonale sprawdza si na domach mieszkalnych, jak równie budynkach komercyjnych szczególnie w regionach nadmorskich. Elementy systemu Plannja Siba Aluminium są zabezpieczane powłoką Plannja Hard Coat Glossy w celu zwiększenia ich wytrzymałości. Warstwa ta nie tylko skutecznie zabezpiecza, ale również dzięki śliskiej strukturze przyspiesza odpływ wody z rynien. Dzięki temu zarówno średnica jak i głębokość rynny nie musi być duża.

 

Dach Profil Sp. z o.o.
Janki, ul. Wspólna 1
05-090 Raszyn
www.dachprofil.com.pl
sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy
nr KRS: 0000127263
nr NIP: 951 16 69 200
wysokość kapitału zakładowego: 350 000 zł