System rynnowy Plannja Siba Square

System rynnowy Plannja Siba Square

Plannja Siba Square to stalowy system orynnowania wyróżniający się nietypowym kształtem. Kwadratowy przekrój rynien tego systemu sprawia, że stanowią one ciekawą propozycję do realizacji nowatorskich projektów architektonicznych. Zaletą systemu Plannja Siba Square jest jego wysoka odporność na obciążenia i działanie czynników atmosferycznych. Elementy systemu są zabezpieczone powłoką ochronną Plannja Hard Coat Glossy, która zwiększa jego wytrzymałość oraz dzięki śliskiej strukturze przyspiesza odpływ wody z rynny.

 

Dach Profil Sp. z o.o.
Janki, ul. Wspólna 1
05-090 Raszyn
www.dachprofil.com.pl
sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy
nr KRS: 0000127263
nr NIP: 951 16 69 200
wysokość kapitału zakładowego: 350 000 zł