Płotek przeciwśniegowy relingowy

Płotek przeciwśniegowy relingowy

Płotek przeciwśniegowy relingowy zapobiega niekontrolowanemu osuwaniu się śniegu z dachu. Może również służyć do mocowania liny dla osób poruszających się po dachu.

 

Elementy systemu

- rura relingowa 3 m
- uchwyt mocujący do blachy profilowanej
- uchwyt mocujący do blachy na rąbek
- zestaw blokujący (kalenica-okap)
- zestaw ograniczników (kalenica-okap)
- zetsaw wkrętów
- uszczelka EPDM
- zestaw połączeniowy do rur relingowych

 

Aprobaty i atesty

Deklaracja zgodności CE

Dach Profil Sp. z o.o.
Janki, ul. Wspólna 1
05-090 Raszyn
www.dachprofil.com.pl
sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy
nr KRS: 0000127263
nr NIP: 951 16 69 200
wysokość kapitału zakładowego: 350 000 zł