E32 Holenderka płaska

E32 Holenderka płaska

W pełni klasyczna.

Ta gładko profilowana dachówka jest bardzo popularna. Piękny wygląd i uniwersalność w zastosowaniu są jej podstawowymi cechami.

Duży wybór dodatków i dachówek uzupełniających oraz rozwiązania systemowe (np. kompletne kliny dachowe) sprawiają, że tę dachówkę można stosować do dachów o rzadko spotykanym kształcie czy nachyleniu. Nachylenie połaci dachowej można zmniejszyć o 16° pod warunkiem wykonania uprzednio warstwy wodoszczelnej.


Dostępne kolory: naturalna czerwień; angoby — czerwona, zabytkowa czerwień, szara, kasztanowa, czarna, grafitowa.

Dach Profil Sp. z o.o.
Janki, ul. Wspólna 1
05-090 Raszyn
www.dachprofil.com.pl
sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy
nr KRS: 0000127263
nr NIP: 951 16 69 200
wysokość kapitału zakładowego: 350 000 zł