Elementy dodatkowe

Elementy dodatkowe

W ofercie Hörmanna dostępne są również trzy wzory przeszkleń do bram i drzwi bocznych, dodatkowe płyty izolujące, atrakcyjne uchwyty w różnych kolorach, napędy do bram garażowych EcoMatic i SupraMatic, drzwi wielofunkcyjne zewnętrzne i wewnętrzne.

Dach Profil Sp. z o.o.
Janki, ul. Wspólna 1
05-090 Raszyn
www.dachprofil.com.pl
sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy
nr KRS: 0000127263
nr NIP: 951 16 69 200
wysokość kapitału zakładowego: 350 000 zł