ESTRAER system usuwania wilgoci

ESTRAER system usuwania wilgoci

Jest to nowatorski, podciśnieniowy system usuwania wilgoci z zawilgoconych termoizolacji, pozwalający na osuszenie bardzo zamokniętych termoizolacji bez konieczności ich wymiany.

Pomysł polega na wytworzeniu siły ssącej przekształcając energię kinetyczną powietrza w podciśnienie. Pozwala to na ciągłe przewietrzanie i usuwanie wilgoci gromadzącej się w termoizolacji.

Zalety:

  • Zastosowanie ESTRAERa przy remoncie dachów eliminuje konieczność usuwania starych, zamokniętych warstw pokrycia i termoizolacji.
  • W przypadku zamoknięcia nowomontowanych termoizolacji ESTRAER daje pełną gwarancję usunięcia wilgoci.
  • Możliwość zamontowania również na już zainstalowanych kominkach.
  • Wielokrotność użycia. Po osuszeniu dachu ESTRAER można zastąpić tradycyjną nakładką.

Dla zwiększenia efektywności działania ESTRAERa zaleca się stosowanie kominka wentylacyjnego wraz z kanalizatorem.
ESTRAER należy montować w osi najczęściej występujących wiatrów w danej okolicy (w Polsce 90% stanowią wiatry zachodnie).

Dach Profil Sp. z o.o.
Janki, ul. Wspólna 1
05-090 Raszyn
www.dachprofil.com.pl
sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy
nr KRS: 0000127263
nr NIP: 951 16 69 200
wysokość kapitału zakładowego: 350 000 zł