Systemy odgromowe

Dostarczamy kompletne i bezpieczne systemy służące do wykonania instalacji odgromowej, zarówno w domach mieszkalnych, jak i w obiektach przemysłowych. Wszystkie produkty posiadają niezbędne atesty i certyfikaty, które są gwarancją i dowodem jakości systemów odgromowych.

Elementy instalacji produkowane są w wersji ocynkowanej (Oc), miedziowanej (Mi), miedzianej (Cu) i lakierowanej.

W ofercie znajdują się wszystkie elementy potrzebne do stworzenia kompletnej instalacji odgromowej:

— druty i bednarka,
— złącza do drutu i bednarki,
— uchwyty,
— elementy naciągowe,
— uziomy i maszty,
— wysięgniki,
— inne akcesoria dodatkowe.

Elementy podstawowe

Elementy podstawowe

W ofercie sprzedaży: Bednarka ocynkowana i miedziana Drut ocynkowany i miedziany Zacisk linowy

więcej zapytaj o cenę sprzedawcę więcej więcej
Złącza do drutu i bednarki

Złącza do drutu i bednarki

W ofercie sprzedaży: Złącza krzyżowe,Złącze rynnowe, Złącze kontrolne, Złącze uniwersalne, Złącze trójnikowe

więcej zapytaj o cenę sprzedawcę więcej więcej
Uchwyty

Uchwyty

W ofercie sprzedaży:Uchwyt kątowy pod dachówkę Uchwyt z kołkiemUchwyt dachowy z płytkąUchwyt dachowy z płytką MAX Uchwyt dachowy specjalny

więcej zapytaj o cenę sprzedawcę więcej więcej
Elementy naciągowe

Elementy naciągowe

W ofercie sprzedaży: Złącze naciągowe kontrolne Uchwyt naprężny Uchwyt naprężny kabłąkowy Rura do naciągu Śruby rzymskie

więcej zapytaj o cenę sprzedawcę więcej więcej
Uziomy i maszty

Uziomy i maszty

W ofercie sprzedaży:Uziom prętowyUziom kompletny 3-metrowyMaszt uziomowy z podstawą betonowąMaszt odgromowy na trójnoguMaszt

więcej zapytaj o cenę sprzedawcę więcej więcej
Wysięgniki

Wysięgniki

W ofercie sprzedaży:Uchwyt wysięgnikaRura wysięgnikaWysięgnik stałyWysięgnik obrotowy

więcej zapytaj o cenę sprzedawcę więcej więcej
Akcesoria dodatkowe

Akcesoria dodatkowe

W ofercie sprzedaży:Osłona przewodu uziemiającegoWspornik odstępowy z wkładką gumowąUchwyt metalowy UJ i UDFundament betonowy FOP

więcej zapytaj o cenę sprzedawcę więcej więcej
Dach Profil Sp. z o.o.
Janki, ul. Wspólna 1
05-090 Raszyn
www.dachprofil.com.pl
sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy
nr KRS: 0000127263
nr NIP: 951 16 69 200
wysokość kapitału zakładowego: 350 000 zł