Tynk mineralny polikrystaliczny mokry Weber TM319

Tynk mineralny polikrystaliczny mokry Weber TM319

Fabrycznie wytworzona, gotowa do użycia mineralna masa tynkarska, barwiona w masie. Produkt o doskonałych właściwościach aplikacyjnych, dostępny w strukturze zacieranej - „baranek” oraz drapanej - „kornik”.

Ochrona ścian budynków, barwne wykończenie ścian wewnętrznych i zewnętrznych oraz kompleksowa warstwa wykończeniowa w złożonych systemach izolacji cieplnej zewnętrznych ścian budynków opartych zarówno o wełnę mineralną jak i o styropian. Produkt rekomendowany jako zewnętrzne wykończenie powierzchni w rozwiązaniach o nazwach handlowych weber.therm BASIC oraz weber.therm NATURE. Tynk nie powinien być stosowany w strefach narażonych na stałe zawilgocenie na przykład cokoły. Tynku nie stosować na powierzchnie poziome albo nachylone do poziomu, które narażone są na bezpośrednie oddziaływanie warunków atmosferycznych.

Więcej informacji:
http://www.netweber.pl/produkty-elewacyjne/produkty-weber/produkty/tynki-polimerowo-mineralne/weber-tm319.html

Dach Profil Sp. z o.o.
Janki, ul. Wspólna 1
05-090 Raszyn
www.dachprofil.com.pl
sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy
nr KRS: 0000127263
nr NIP: 951 16 69 200
wysokość kapitału zakładowego: 350 000 zł