Złącza do drutu i bednarki

Złącza do drutu i bednarki

W ofercie sprzedaży: Złącza krzyżowe,Złącze rynnowe, Złącze kontrolne, Złącze uniwersalne, Złącze trójnikowe

Złącze ziemne
Złącze klinowe
Złącze uniwersalne ogałęźne
Zwód uziomowy

Złącza krzyżowe — do krzyżowego łączenia drutu.
Złącze rynnowe — do mocowania drutu do rynny.
Złącze kontrolne — do wykonywania połączeń kontrolnych drutu z bednarką.
Złącze uniwersalne — do łączenia drutu odgromowego.
Złącze trójnikowe — do łączenia drutu odgromowego.
Złącze ziemne — do łączenia drutu z bednarką lub bednarki z bednarką.
Złącze klinowe — do wykonywania trwałych połączeń drutu z bednarką lub bednarki z bednarką bez konieczności skręcania lub spawania.
Złącze uniwersalne odgałęźne — do wykonywania połączeń przelotowych i krzyżowych drutu i bednarki.
Zwód uziomowy — do wykonywania trwałych i estetycznych połączeń pomiędzy drutem odgromowym i bednarką.

Dach Profil Sp. z o.o.
Janki, ul. Wspólna 1
05-090 Raszyn
www.dachprofil.com.pl
sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy
nr KRS: 0000127263
nr NIP: 951 16 69 200
wysokość kapitału zakładowego: 350 000 zł