Styczeń 2005

W ramach współpracy z czołowymi dostawcami materiałów dachowych — firmą Plannja i Fakro, umieściliśmy nowe reklamy na podświetlanych tablicach typu CityLight o wymiarach 9,5 x 3,2 metra. Tablice są doskonale widoczne z daleka i informują o usytuowaniu naszego punktu sprzedaży przy ulicy Puławskiej 557.