Dachówka szczytowa

Dachówka szczytowa

Ten rodzaj dachówki umożliwia wykonanie estetycznego zakończenia połaci dachowej na jej krawędziach szczytowych. Produkowane do wszystkich modeli dachówek tłoczonych. 

Dane techniczne:

Wysokość boku szczytowego: Rubin i Sirius: 65 mm; Granat: 55 mm; Achat: 60 mm
Szerokość pokrycia dachówki szczytowej lewej: Rubin: 131 mm; Achat: 180 mm; Sirius: 90 mm; Granat: 110 mm
Szerokość pokrycia dachówki szczytowej prawej: Rubin: 170 mm; Achat: 125 mm; Sirius: 155 mm; Granat: 150 mm.
Kolory odpowiadają kolorom dachówek.
Zużycie: ok. 2,8–3 szt./1 mb.
Mocowanie: 1 specjalna śruba 4 x 55 mm do każdej sztuki.

Dach Profil Sp. z o.o.
Janki, ul. Wspólna 1
05-090 Raszyn
www.dachprofil.com.pl
sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy
nr KRS: 0000127263
nr NIP: 951 16 69 200
wysokość kapitału zakładowego: 350 000 zł