Dachy zielone

Systemy zazieleniania dachów

Początki idei obsadzania dachów roślinnością sięgają czasów starożytnych. Dziś ta dziedzina sztuki ogrodowej przeżywa swój renesans i wzbudza coraz większe zainteresowanie inwestorów. Roślinność na dachach ożywia i wzbogaca martwe biologicznie przestrzenie, tworzy harmonie i kontrasty, łagodzi surowe kształty budynków i integruje je z otoczeniem.

W krajach Europy Zachodniej 'ogrody na dachach’ zwane u nas popularnie 'zielonymi dachami’, są chętnie i szeroko stosowanym sposobem zagospodarowywania stropodachów budynków handlowych, garażowych, przemysłowych jak również mieszkalnych. Sprzyja temu wysoka świadomość ekologiczna i dbałość o ochronę środowiska naturalnego. Coraz częściej ogrody na dachach realizuje się również w Polsce. Wykorzystanie tego rodzaju pokrycia dachu stwarza inwestorom i architektom zupełnie nowe, interesujące możliwości.

Korzyści i zalety systemu

Do sukcesu ogrodów dachowych przyczyniły się różnorodne korzyści płynące z ich zastosowania.

 • Roślinność na dachach ożywia i wzbogaca martwe biologicznie przestrzenie, łagodzi surowe kształty budynków i integruje je z otoczeniem.
 • Zmienność sezonowa i związane z nią wciąż nowe kolorowe obrazy podnoszą wartości estetyczne krajobrazu miejskiego.
 • Ogród na dachu czy tarasie nadaje każdemu budynkowi indywidualne cechy i niepowtarzalny charakter.
 • Wprowadzenie roślinności w najbliższe otoczenie człowieka pozwala na bardziej bezpośredni kontakt z przyrodą, co wpływa korzystnie na naszą psychikę.
 • Powstaje możliwość uzyskania nowej powierzchni zielonej tak cennej dla miasta i jego mieszkańców.

Rodzaje zazielenień

W zależności od warunków lokalnych oraz funkcji dachowego ogrodu, można stosować różne rodzaje roślinności — od niskich muraw do małych drzew i krzewów. Co więcej, wybór zazielenienia powinien być uwarunkowany rodzajem konstrukcji dachu oraz możliwościami jego pielęgnacji.

Mówiąc o rodzajach zazielenień zasadniczo rozróżnia się dwa:

 1. Intensywne — z roślinnością mieszaną, nisko i wysokopienną.
  W tego typu zazielenieniach pod roślinność wymagana jest gruba warstwa urodzajnej ziemi. Ogrody w systemie intensywnym można zakładać na stropach, które są w stanie przenieść obciążenie od około 90 kg/m2 do 450 kg/m2, w zależności od sposobu zagospodarowania. Jest to typ zazielenień, które wymagają pielęgnacji ogrodniczej i systematycznego nawożenia.
 2. Ekstensywne — z roślinnością 'niską’.
  Stosowane są one na połaciach nieużytkowych z niską roślinnością, nie wymagającą intensywnej pielęgnacji. Współczesne układy gotowych ekstensywnych warstw wegetacyjnych dają możliwość obniżenia ciężaru zazielenienia od 20-30 kg/m2. Dzięki temu stało się możliwe zazielenienie dachów na lekkich konstrukcjach stalowych.

Dobór roślin odbywa się na zasadzie sukcesji ekologicznej, która eliminuje do niezbędnego minimum zabiegi pielęgnacyjne. Gotowe, dostępne w Polsce maty z zakorzenioną roślinnością pozwalają na szybkie i pewne wykonanie ekstensywnego zazielenienia.

Najpopularniejsze rodzaje mat wegetacyjnych:

 1. Mchy–rozchodniki są najlżejszymi typami mat. Tak obsadzony dach egzystuje naturalnie bez sztucznego nawadniania.
 2. Mchy–zioła tworzą urozmaiconą mieszankę, która najpiękniej wygląda od maja do września.
 3. Trawy–zioła to kombinacja odpornych traw, kwitnących ziół i różnych rodzajów rozchodnika, dająca wrażenie kolorowej łąki.

Przekrój

Zielony Dach — typ I (zazielenienie ekstensywne)

 1. mata wegetacyjna
 2. wełna mineralna
 3. nylonowa mata węzełkowa
 4. papa z wkładką miedzianą WsCuS5
 5. papa
 6. termoizolacja
 7. papa paroizolacyjna
 8. emulsja gruntująca
 9. podłoże

Zielony Dach — typ II (zazielenienie ekstensywne)

 1. roślinność
 2. warstwa ziemi
 3. przekładka separująca
 4. warstwa drenująca
 5. folia PE
 6. papa z wkładką miedzianą WsCuS5
 7. papa
 8. termoizolacja
 9. papa paroizolacyjna
 10. emulsja gruntująca
 11. podłoże