Jak prawidłowo izolować dach?

Dobrze wykonany dach powinien chronić dom nie tylko przed opadami atmosferycznymi i wilgocią, ale także – w zależności od pory roku – utratą ciepła lub przegrzaniem. Aby tak było musi być jednak odpowiednio zabezpieczony.

Poza samym pokryciem istnieją jeszcze trzy ważne warstwy izolacji dachu: wstępne krycie, termoizolacja oraz paro-izolacja. Powinniśmy zadbać o każdą z nich, ponieważ nieprawidłowo wykonane prace albo dobór niewłaściwych materiałów może skutkować wyższymi rachunkami za ogrzewanie, problemami z rozwojem nadmiernej wilgoci, a także szybszym zniszczeniem samego dachu.

Krycie wstępne

Podstawowym zadaniem warstwy wstępnego krycia jest zabezpieczenie dachu przed przenikaniem wilgoci od zewnątrz. – Musimy pamiętać o jednym, nawet najlepsze pokrycie dachowe nie jest nigdy tak szczelne, żeby nie mogły pod nie dostać się pojedyncze krople wody, czy podwiewane przez silny wiatr płatki śniegu.

Warstwą wstępnego krycia może być papa, folia albo membrana. Folie i membrany są produktami o wysokim stopniu specjalizacji. Folie wstępnego krycia (FWK) są nisko paro-przepuszczalne, a membrany wstępnego krycia (MWK) są wysoko paro-przepuszczalne i każda z tych grup dzieli się z kolei na kolejne podgrupy. Dlatego doborem odpowiedniego do konstrukcji dachu produktu powinien zająć się specjalista.

Bardzo ważną cechą tych materiałów jest to, że nie przepuszczają wody z zewnątrz i wypuszczają parę wodną z wnętrza domu (szczególnie membrana).

Izolacja cieplna

Aby na poddaszu było ciepło, dach musi być jednocześnie właściwie ocieplony. Możemy w tym celu wykorzystać wiele wyspecjalizowanych materiałów: wełnę mineralną lub szklaną, styropian albo różnego rodzaju pianki. Ważne, aby prace ociepleniowe wykonywać zgodnie z zaleceniami producentów, z uwzględnieniem własności wybranego typu termoizolacji i konstrukcji dachu. Wówczas optymalnie wykorzystamy zalety produktów. Wybór konkretnego materiału to nasza indywidualna decyzja, warto jednak wiedzieć, że dach powinien stanowić przemyślany system z dobrze dobranymi produktami współdziałającymi ze sobą według ściśle określonych zasad.

Wełna, w przeciwieństwie do styropianu jest produktem ognioodpornym i przepuszcza parę wodną, a poza tym spełnia bardzo dobrze funkcję izolacji akustycznej. Dlatego też jest znacznie częściej wykorzystywana do izolacji dachów, szczególnie pochyłych. Natomiast zalety styropianu dużo częściej są wykorzystywane na dachach płaskich, gdzie termoizolacja układana jest w systemach nie wentylowanych ze szczelnymi dla pary pokryciami hydro-izolacyjnymi.

Izolacja nakrokwiowa

Nowość na naszym rynku stanowi izolacja nakrokwiowa BACHL tectaPUR. Najbardziej optymalnym sposobem ocieplania dachu z punktu widzenia fizyki budowli jest umieszczenie termoizolacji na zewnątrz konstrukcji dachu. W ten sposób uzyskuje się jednolitą, jednorodną warstwę termoizolacji o jednakowym współczynniku Udachu (W/m2*K) na całej powierzchni. Eliminuje się dzięki temu niemal wszystkie wady, jakie pociąga za sobą stosowanie powszechnej w naszym kraju termoizolacji między krokwiami – zwłaszcza mostki termiczne i strefy przemarzania przez konstrukcję dachu.

Metoda ta znajduje zwłaszcza zastosowanie przy remontach starych dachów, nie powoduje bowiem destrukcji wewnątrz wykończonego, zamieszkałego poddasza a dzięki materiałowi o niskim współczynniku przewodzenia ciepła możliwe jest zastosowanie dużo mniejszych grubości materiału izolacyjnego.

Paraizolacja

Konstrukcja dachu i izolacja cieplna powinna być jednocześnie zabezpieczona przed działaniem pary wodnej z wnętrza domu, powstającej chociażby w trakcie codziennego gotowania, prania czy kąpieli.

W tym celu od wewnętrznej strony termoizolacji należy ułożyć specjalną folię paraizolacyjną. Najlepiej, jeśli zostanie ona przymocowana do krokwi taśmą. Jeśli zastosujemy zszywki, to miejsca przebicia folii należy zakleić.

Podobnie jak w przypadku folii i membran wstępnego krycia istnieje też kilka rodzajów folii paroizolacyjnych. Są to tzw. bariery parowe, opóźniacze pary oraz regulatory pary. Te ostatnie można wykorzystać jednak tylko wtedy, jeśli warstwą wstępnego krycia jest wysokoparoprzepuszczalna membrana.

Prawidłowo zamontowane paroizolacje oprócz tego, że ograniczają dopływ pary wodnej do termoizolacji zapobiegają też ucieczce ciepłego powietrza przez szczeliny występujące w konstrukcji dachu. Dzięki temu mają także wpływ na energooszczędność domu, w którym mieszkamy.