Problemy z zaleganiem śniegu na dachu

Problemy z zaleganiem śniegu na dachu

Najniższy jednorazowy mandat za nie odśnieżanie i nie usuwalnie lodu z chodnika, przystanku tramwajowego oraz sopli i śniegu z dachu wynosi 500 zł. Natomiast sąd może orzec grzywnę nawet w wysokości 5 tys. zł. Niezależnie od tych kar i mandatów osoba poszkodowana może domagać odszkodowania za poniesione straty majątkowe i zadośćuczynienia za krzywdę moralna.

Kiedy właściciel budynku uniknie odpowiedzialności za nie odśnieżony chodnik

Właściciel nieruchomości musi usuwać śnieg, lód i błoto z chodnika, który jest położony wzdłuż nieruchomości. nawet gdy stoi na nim kiosk to obowiązek odśnieżania ciąży na właścicielu a nie na kioskarzu.

Za chodnik uważa się wydzieloną część drogi publicznej, która służy do ruchu pieszego i jest położona bezpośrednio przy nieruchomości. Do jego obowiązków należy też odśnieżanie i usuwanie lodu zalegającego w obrębie posesji, na przykład w bramnie, na podwórzu, przy dojściach do garaży i zabudowań gospodarczych.. Takie same obowiązki ciążą na współwłaścicielach nieruchomości, użytkownikach wieczystych, jednostkach organizacyjnych, zarządcach i innych użytkownikach.

Usunięty śnieg i lód właściciel powinien złożyć w takim miejscu gdzie nie spowodowałby zakłóceń w ruchu pieszych i samochodów .Nie musi go natomiast dalej wywozić.

Tych wszystkich prac właściciel nie musi wykonywać sam, może powierzyć je innej osobie albo firmie. Za skutki wypadku na nie odśnieżonej posesji albo przylegającym do nieruchomości chodniku, lub spowodowanego przez spadający z dachu śnieg i sople odpowiada firma, która zobowiązał się do sprzątania.

Śnieg z dachu i zwisające sople

Właściciel nieruchomości odpowiada za sople zwisające z dachu budynku, garaży i innych zabudowań gospodarczych oraz zwały śniegu, który tam zalega.

Natomiast nie ponosi odpowiedzialności za sople i śnieg zwisający z balkonów i tarasów przylegających bezpośrednio do lokali mieszkalnych i użytkowych. Śnieg i sople mają obowiązek usuwać najemcy tych lokali.