Kołnierze uszczelniające

Kołnierze uszczelniające

Zadaniem kołnierza jest odprowadzanie wody deszczowej i śniegu poza okno oraz zabezpieczenie przed wiatrem.

Niezbędnym elementem pozwalającym na prawidłowe zamontowanie okna w połaci dachowej jest kołnierz uszczelniający. Precyzyjnie zaprojektowane, systemowe elementy kołnierza pozwalają na trwałe i szczelne połączenie okna z pokryciem dachowym. Zadaniem kołnierza jest odprowadzanie wody deszczowej i śniegu poza okno oraz zabezpieczenie przed wiatrem.

Kołnierze standardowo wykonane są z blachy aluminiowej, trwale zabezpieczonej lakierem poliestrowym. Podstawowym kolorem jest kolor popielato — brązowy zbliżony do RAL 7022, dzięki któremu okno doskonale komponuje się z typowymi kolorami pokryć dachowych.

Rodzaje kołnierzy uszczelniających

Kołnierze uszczelniające do okien dachowych FAKRO dzielimy na grupy w zależności od rodzaju pokrycia i zastosowania. Standardowe kołnierze pozwalają na montaż okna w najpopularniejszych rodzajach pokryć dachowych: płaskich — kołnierze ES, profilowanych — kołnierze EZ i wysokoprofilowanych — kołnierz EH.

Okna dachowe możemy montować w połaci dachowej na trzech różnych głębokościach: N (+3 cm), V (0) oraz J (–3 cm). W związku z tym kołnierze standardowe dzielimy jeszcze na typy. Ostatnia litera w oznaczeniu tych kołnierzy oznacza głębokość montażu okna.
Przykładowo, kołnierz o symbolu EZV oznacza:
E — kołnierz uszczelniający,
Z — rodzaj pokrycia,
V — głębokość montażu.

Dach Profil Sp. z o.o.
Janki, ul. Wspólna 1
05-090 Raszyn
www.dachprofil.com.pl
sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy
nr KRS: 0000127263
nr NIP: 951 16 69 200
wysokość kapitału zakładowego: 350 000 zł