Uchwyty

Uchwyty

W ofercie sprzedaży:Uchwyt kątowy pod dachówkę Uchwyt z kołkiemUchwyt dachowy z płytkąUchwyt dachowy z płytką MAX Uchwyt dachowy specjalny

Uchwyt betonowy
Uchwyt betonowy w tworzywie
Uchwyt gąsiorowy
Uchwyt szczytowy
Uchwyt krzyżowy 
Uchwyt krzyżowy szczytowy
Uchwyt krzyżowy z płytką
Uchwyt do marmuru
Uchwyt dystansowy
Uchwyt do rury spustowej

Uchwyt kątowy pod dachówkę — do prowadzenia drutu na dachach płaskich lub krytych dachówką.
Uchwyt z kołkiem — do prowadzenia drutu lub bednarki na ścianach obiektów.
Uchwyt dachowy z płytką — do prowadzenia drutu na dachach płaskich.
Uchwyt dachowy z płytką MAX — do prowadzenia drutu na dachach płaskich (zwiększona powierzchnia stopki zapewnia dużą stabilność).
Uchwyt dachowy specjalny — do prowadzenia drutu na dachach płaskich (część wsporcza wykonana z pręta zapewnia odpowiednią sztywność, może być stosowany na dachy palne).
Uchwyt betonowy — do prowadzenia drutu na dachach płaskich (mocowany przez klejenie).
Uchwyt betonowy w tworzywie — do prowadzenia drutu na dachach płaskich (mocowany przez klejenie).
Uchwyt gąsiorowy — do prowadzenia drutu na szczytach dachów krytych dachówką (mocowany do gąsiora poprzez skręcanie).
Uchwyt szczytowy — do prowadzenia drutu na szczytach dachów.
Uchwyt krzyżowy — do krzyżowego łączenia drutu odgromowego.
Uchwyt krzyżowy szczytowy — do łączenia drutu na szczytach dachów.
Uchwyt krzyżowy z płytką — do krzyżowego łączenia drutu na dachach płaskich.
Uchwyt do marmuru — do prowadzenia drutu na ścianach budynków.
Uchwyt dystansowy — do prowadzenia drutu lub bednarki na ścianach obiektów.
Uchwyt do rury spustowej — do prowadzenia drutu odgromowego do rury spustowej.

Dach Profil Sp. z o.o.
Janki, ul. Wspólna 1
05-090 Raszyn
www.dachprofil.com.pl
sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy
nr KRS: 0000127263
nr NIP: 951 16 69 200
wysokość kapitału zakładowego: 350 000 zł