Wysięgniki

Wysięgniki

W ofercie sprzedaży:Uchwyt wysięgnikaRura wysięgnikaWysięgnik stałyWysięgnik obrotowy

Uchwyt wysięgnika — do montowania rury wysięgnika i masztów na żerdziach betonowych.
Rura wysięgnika — do montowania opraw ulicznych na żerdziach betonowych.
Wysięgnik stały — do montowania opraw ulicznych na ścianach budynków.
Wysięgnik obrotowy — do montowania opraw ulicznych na ścianach budynków (obrotowe ramię pozwala na regulację kierunku padania strumienia światła oraz ułatwia wymianę źródła światła).

Dach Profil Sp. z o.o.
Janki, ul. Wspólna 1
05-090 Raszyn
www.dachprofil.com.pl
sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy
nr KRS: 0000127263
nr NIP: 951 16 69 200
wysokość kapitału zakładowego: 350 000 zł