URSA XPS M-FT

URSA XPS M-FT

Wodoodporne płyty ekstrudowane, typ M-FT, produkowane na bazie F152a.

Zastosowanie:
izolacja cieplna:

  • ścian piwnic, cokołów, ław fundamentowych
  • dachów odwróconych, stropów, podłóg na gruncie,
  • sufitów podwieszanych w budynkach inwentarskich

Własności:

  • wytrzymałość na ściskanie przy 10% odkształceniu - 300 kPa
  • wykończenie boków - pióro-wpust
  • powierzchnia - gładka
  • współczynnik przewodności cieplnej λ= 0,034 - 0,36 W/mK

 

Dach Profil Sp. z o.o.
Janki, ul. Wspólna 1
05-090 Raszyn
www.dachprofil.com.pl
sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy
nr KRS: 0000127263
nr NIP: 951 16 69 200
wysokość kapitału zakładowego: 350 000 zł