URSA XPS N-W-I

URSA XPS N-W-I

Wodoodporne płyty ekstrudowane, typ N-W-I, produkowane na bazie CO2

Zastosowanie:
izolacja cieplna:

  • ścian piwnic,
  • cokołów,
  • ław fundamentowych,
  • dachów odwróconych,
  • stropów
  • podłóg na gruncie

Własności:

  • wytrzymałość na ściskanie przy 10% odkształceniu - 250 kPa
  • wykończenie boków - proste
  • powierzchnia - gładka
  • współczynnik przewodności cieplnej - λ= 0,034 W/mK

 

Wymiary: 1250 x 600 mm
Grubość

współczynnik przewodności cieplnej λ

Ilość m2
w paczce na palecie
mm W/mK m2

20

0,034

15,00

180,00

Dach Profil Sp. z o.o.
Janki, ul. Wspólna 1
05-090 Raszyn
www.dachprofil.com.pl
sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy
nr KRS: 0000127263
nr NIP: 951 16 69 200
wysokość kapitału zakładowego: 350 000 zł