Odprowadzanie wody – zasady montażu i projektowanie

ODPROWADZANIE WODY

Kiedy projektujemy system odprowadzania wody z dachu musimy brać pod uwagę wymagania dotyczące rynien i rur spustowych zawarte w normie PN-EN 612:2006. Co więcej, powinniśmy mieć na względzie uwarunkowania lokalne np. ulewne opady deszczu, obfite opady śniegu. A także możliwość blokowania rynien przez liście i igliwie na obszarach zalesionych. Jednym z ważniejszych zaleceń jest stosowanie rynien w odcinkach nie większych niż 10 m pomiędzy rurami spustowymi. Kiedy będziemy używać poniższego wzoru do obliczania i odnajdując średnice rynny i rury spustowej na wykresach obok możemy w łatwy sposób zaprojektować odpowiednie wymiary systemu odprowadzania wody z dachu.

PRZYKŁAD

Kiedy projektujemy system odprowadzania wody z dachu gwarantujący prawidłowe jego działanie należy brać pod uwagę następujące czynniki:

  • Podatność rynny na zablokowanie zanieczyszczeniami np. liśćmi, zależy nie tylko od średnicy rynny, a także kąta nachylenia spadku rynny.
  • Rozmiar otworu odpływowego w rynnie, do którego podłączany jest sztucer. Ma on kluczowe znaczenie dla osiągnięcia możliwie najlepszego odprowadzania wody. Sztucery Siba mają kształt stożkowy. Po podłączeniu do rynny, zapewniają około 30% (objętościowo) lepsze odprowadzanie wody w porównaniu do sztucera cylindrycznego.
  • Sita w rynnach ulegają czasem zablokowaniu. Wygodniejszym rozwiązaniem jest rewizja zamontowana na rurze spustowej.
  • Łatwiej jest zapobiegać oblodzeniu rury spustowej, jeśli jest ona podłączona do kanalizacji podziemnej.
  • Wąskie rury są bardziej podatne na oblodzenie.
  • Przy ulewnych opadach deszczu rynny w naturalny sposób ulegają przepełnieniu. Rynny Siba są tak zaprojektowane, aby ewentualny nadmiar wody został odprowadzony na zewnątrz budynku. Taki rozwiązanie chroni fasadę domu przed zalaniem.
  • Rura spustowa i rynna powinny być właściwie dopasowane do siebie.
  • Sposób montażu rynny na krótkim okapie lub ukrycie rynny w gzymsie może wymagać zastosowania rynien o większych średnicach. W tego typu rozwiązaniach rynna powinna być zaprojektowana z „nadmiarem”.
  • Musimy pamiętać, że koszty eksploatacji mogą być kilka razy większe niż dodatkowy koszt lepiej zaprojektowanego i właściwie z wymiarowanego systemu odprowadzania wody deszczowej.