Określanie prawidłowej wielkości rynien

Wybierając system rynnowy, należy upewnić się czy rynny i rury spustowe odbiorą wodę z powierzchni dachowej naszego budynku. W tym celu należy obliczyć tzw. Efektywną Powierzchnię Dachu, którą system powinien odwodnić.

Przy obliczaniu efektywnej powierzchni dachu posługujemy się wzorem:

EPD = (B+C/2) × długość dachu (m2)

B – odległość w poziomie od narożnika do kalenicy (m)
C – wysokość dachu (m)

ustawienie rury spustowej system rynnowy
system 75 system 100 system 125 system 150
rynna 75mm
rura spustowa 63mm
rynna 100mm
rura spustowa 90mm
rynna 125mm
rura spustowa 90mm
rynna 150mm
rura spustowa 110mm

lej w środku
95 m2 132 m2 180 m2 370 m2

lej na końcu
48 m2 66 m2 90 m2 180 m2

lej za narożnikiem
42 m2 52 m2 75 m2 145 m2